Általános Szerződési Feltételek

A www.testtudatos-taplalkozas.hu weboldal látogatásával, a honlapon szereplő termékek / szolgáltatások megrendelésével elfogadod a jelen szerződési feltételeket. Kérlek, figyelmesen olvasd el.

1) Szerzői jog

A Testtudatos Táplálkozás weboldalon szereplő termékek / szolgáltatások / online tanfolyamok, írások, receptek a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. hatályos törvény védi, Marton Melinda szerzői jogi tulajdonát képezi. A honlapon szereplő anyagok közlése bármilyen mértékben jogsértésnek minősül. A honlap látogató elfogadja a szerzői jog törvényének erre vonatkozó előírásait.

A honlap tartalmát képező írások, videók és hanganyagok a szerző írásos jóváhagyása nélkül sem egészében sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

A honlap látogató a honlapon szereplő tartalmakat kizárólag magán jellegű célra használhatja, nem szerez az elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Tilos a honlapon szereplő tartalmak, termékek, könyvek és szolgáltatások üzleti célú felhasználása. Tilos a honlapon szereplő termékek és szolgáltatások elnevezésének üzleti célú használása.

A szerzői jogról szóló rendelkezések a szerző Facebook oldalára is vonatkoznak (bejegyzések, receptek, fotók stb.). (https://www.facebook.com/TesttudatosTaplalkozas/)

2) Vásárlásra vonatkozó rendelkezések

A KATA törvény 2022-es módosítása miatt, vállalkozásom csak magánszemélyek részére tud számlát kiállítani.

A képzéseken (főzőtanfolyam, tanfolyam, tréning, szeminárum stb.) résztvevő a tananyagot, kapott recepteket kizárólag  magán jellegű célra használhatja, tilos bármilyen üzleti célú felhasználás. Továbbá a résztvevő nem szerez az elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

A képzések (főzőtanfolyam, tanfolyam, tréning, szeminárium) tartalmát képező írások, videók és hanganyagok a szerző írásos jóváhagyása nélkül sem egészében sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

Mint szerző és tulajdonos indoklás nélkül visszautasíthatom a vásárlást/tanfolyami jelentkezést.

Amíg nincs teljesítve a szolgáltatás/termék átadása a jelentkezőt megilleti a 14 napos elállási, illetve szerződésfelmondási jog.

A szolgáltatás teljesítése/ termék átadása után a pénzvisszafizetés nem áll módomban. Ha a résztvevő már megkapta a szolgáltatást/ terméket/ hozzáférést a tanfolyamokhoz, akkor már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

A tanfolyamok (főzőtanfolyamok, tréningek stb.) esetén a befizetett előleg csak abban az esetben jár vissza, ha a lemondás egy héttel a tanfolyam időpontja előtt megtörténik. Amennyiben a lemondás  6 napon belül érkezik, az előleget nem áll módomban visszafizetni.
Lemondásra csak egyszer van lehetőség. Amennyiben a jelentkező egy héttel a tanfolyam időpontja előtt lemondja a tanfolyamot, akkor lehetőséget biztosítok arra, hogy egy másik időpontra felhasználja a befizetett előleget. Amennyiben a lemondás 6 napon belül érkezik, akkor a befizetett előleg elveszik, nem használható fel másik alkalomra.

Amennyiben a tanfolyam létszáma nem éri el a minimumot (5 fő), akkor a tanfolyam elmarad. Ez esetben a befizetett előleg nem veszik el, hanem felhasználható egy másik alkalomra.

A tanfolyamon való nem megfelelő viselkedés, a tanfolyamról való azonnali kizárással jár.

3) Online tanfolyamokra vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Online tanfolyamon való részvételre kizárólag a tanfolyami díjat megfizető személy jogosult. A kapott belépési adatokat harmadik félnek tilos átadni. Ennek ellenőrzése folyamatos.

Amennyiben a résztvevő nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, az a tanfolyamból való azonnali kizárást, és jogi következményeket von maga után.

A belépési adatok átadása előtt a jelentkezőt megilleti a 14 napos elállási, illetve szerződésfelmondási jog.

A belépési adatok átadása után a pénzvisszafizetés nem áll módomban. Ha a résztvevő már megkapta a fájlokat (a linket és a jelszót), akkor már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

Fenntartom a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljek, a honlap elérhetőségét korlátozzam, vagy megszüntessem. Erről a résztvevőt előzetesen tájékoztatom.

4) Felelősség

A honlapon szereplő információk és tartalmak a saját kutatásomon és tapasztalatomon alapulnak, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, és diagnózist. Ezért kérlek, mindenképp konzultálj szakorvossal és dietetikussal!

A szerző nem vállal jogi felelősséget a honlapon, könyvekben és tanfolyamokon leírt tanácsok követéséből, az információk félreértéséből, és a helytelen következtetések levonásából bekövetkező sérülés vagy betegség bekövetkeztéért. A honlap látogató/vásárló elfogadja, hogy vállalja a felelősséget a saját egészségéért.

Mindenkinek a saját felelőssége, hogy betegség esetén egyeztessen orvossal és dietetikussal, és az étrendjét az egyéni szükségleteinek és egészségi állapotának megfelelően alakítsa.

5) Jogi rész

A szerződési feltételek módosításának jogát fenntartom magamnak, mint szerző és tulajdonos.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a szerzői jogról szóló 1999. Évi LXXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017.08.18-án lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

A tulajdonos jogosult a vásárlási és az Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a honlapon.