A www.testtudatos-taplalkozas.hu weboldalon és az onnan elérhető összes aloldalon található tartalom Marton Melinda (a továbbiakban: Jogosult) szerzői jogi tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. Továbbá szerzői jogi védelem alatt áll a Jogosult interneten és nyomtatott kiadásban megjelent és elérhető összes publicisztikája.

A honlapon található írások a szerző írásos jóváhagyása nélkül sem egészében sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. Jogtulajdonos: Marton Melinda

A honlapon található tartalmak, szövegek és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

Szerzői jogi védelem alá tartozik a honlapon megjelent írás, szakmai cikk, a nyilvánosan tartott beszéd, előadás, fénykép, hangfelvétel, videó. A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szerzői jogok. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg.

A honlapon szereplő receptek a szerző szellemi tulajdonát képezik. A sajátfejlesztésű receptek  üzletszerű felhasználása csak külön megállapodással és engedéllyel, szerződés keretében jogdíj ellenében lehetséges. A receptek közlése bármilyen mértékű módosítással jogsértésnek minősül. A  szerző receptjeit a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. hatályos törvény védi.

A www.testtudatos-taplalkozas.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával, a  Felhasználó elfogadja a szerzői jog törvényének erre vonatkozó előírásait.

Kattints ide, és olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket.

Forrás:
net.jogtar.hu